Yazdır

DERGİ HAKEMLİĞİ

Dergimizde hakemlik görevi alacak meslektaşlarımıza da değerlendirdikleri her makale için 250,80 TL bilirkişilik bedeli ödenecektir. Ödemeler makalenin değerlendirme sürecinin (Kabul/Red) tamamlanmasının ardından yapılacaktır. 

Hakem olabilmek için aşağıdaki "Hakem Kayıt" butonunu kullanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Hakem başvurusu yapan kişilerin bilgileri Editörlerimiz tarafından değerlendirilecektir. Hakemlik başvurusu yapan kişi bir makale için hakem olarak atanması durumunda belirtilen eposta adresine şifre ile birlikte makaleye ait bilgiler gönderilecektir.

Makale Değerlendirme Süreci ve Hakemlerin Rolü

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir. Editör tarafından makale hakemlere gönderilir. Hakemlerin değerlendirme süresi en fazla 2 aydır. Bu süre içinde hakemler tarafından gelen değerlendirme formları editör tarafından değerlendirilerek makale sahibine kabul/red/revizyon mesajı iletilir.

-  Kabul edilen makale için makale sahibi ile "Telif Hakkı Devri Formu" ile birlikte makalenin basılı ve paraflı bir örneğini Bilimsel Dergi‘ye gönderir. Kabul edilen makale yayın sırasına alır, sırası gelen makale basılır.

-  Red cevabı verilen makale kayıtlarda saklanır.

- Revizyon istenen makale, hakem görüşleri ile birlikte makale yazarına iletilir. Yazar revizyonu yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Makale sahibi revizyon yapmak istemiyorsa son kararı yayın kurulu verir.